azue event hall
Shoplot No.

F.05 (1st Floor)

Phone No.

019-266 6167

Description

Kami menyediakan Pakej Lengkap Perkahwinan
termasuk Dewan